คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.10.2564
0

ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการ OTOP พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
25.10.2564
0

ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตริตถ์และตำแหน่งงานว่าง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
25.10.2564
2

ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริตและกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งนำสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

20.10.2564

แผนการจัดจ้าง โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

20.10.2564

แผนการจัดซื้อ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

01.10.2564

ตารางแสดงวงเงินการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

01.10.2564

ตารางแสดงวงเงินการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

01.01.2513

EB2 6 3ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1

26.10.2564

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด และพยานรับรอง การปิด - ปลด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20.10.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4-2564

01.10.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26.10.2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

20.10.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง กันยายน 2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02