คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.09.2564
0

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.09.2564
3

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
13.09.2564
0

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

08.07.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3-2564

08.07.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2-2564

17.09.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ สิงหาคม 2564

17.09.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง สิงหาคม 2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02