สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม” ภายใต้ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

?? 22 กรกฏาคม 2564

???? กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ภายใต้ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ห้องแคทรียา โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมี นายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน