แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1