สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

?? 27 กรกฎาคม 2564

????นายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และ พนักงานบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด จัดกิจกรรม “ป่าสวย น้ำใส รวมใจสานสัมพันธ์”
ภายใต้ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ บริเวณ บริษัท โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด
โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 150 ต้น

????ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด