กิจกรรมการพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า (Young Designer) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์)ภายใต้กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวภัครดา ปันฟอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า (Young Designer) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์)ภายใต้กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2564 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการผ้า 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 50 ราย โดยมีนายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯดังกล่าว โดยได้มีการ Swap Test และตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเครื่องตรวจ ATK เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก