คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2564
0

สอจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงลึกเรื่อง ”การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.06.2564
1

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์/โลโก้

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.06.2564
5

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจ Onsite ณ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป 2 แห่ง

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

01.01.2513

EB2 6 3ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1

01.01.2513

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

21.06.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง พฤษภาคม 2564

21.06.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ พฤษภาคม 2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02