คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.09.2564
1

กิจกรรมการพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า (Young Designer) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์)ภายใต้กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.09.2564
0

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking (Design Thinking for Innovation Development) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่น 2

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.09.2564
1

ขอให้ดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

08.07.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3-2564

08.07.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2-2564

17.09.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ สิงหาคม 2564

17.09.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง สิงหาคม 2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02