คุณกำลังมองหาอะไร?


 

“เป็นองค์กรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

ภายในปี 2567”